Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R106763

OBCHODNÉ MENO: TEXO group s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16099/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kremnička 3, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 44 638 353

DEŇ ZÁPISU: 24.02.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prípravné práce k realizácii stavby

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

7. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

8. čistiace a upratovacie služby

9. prenájom hnuteľných vecí

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. vypracovanie dokumentácie a projektu stavebnej časti jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

12. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

13. Výkon činnosti stavbyvedúceho: pozemné stavby

14. Výkon činnosti stavebného dozoru: pozemné stavby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Peter Pecník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad plážou 5700/3, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 23.06.1974, Deň vzniku funkcie: 24.02.2009

Meno a priezvisko: Ing. Elena Pecníková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad plážou 5700/3, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 07.02.1974, Deň vzniku funkcie: 18.09.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje každý konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Róbert Holík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 565/12, Názov obce: Medzibrod, PSČ: 976 96 , Dátum narodenia: 29.06.1986, Deň vzniku funkcie: 26.05.2017

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Pecník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad plážou 5700/3, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 23.06.1974

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1