Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R106755

OBCHODNÉ MENO: LEHMANN, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3328/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dukelských hrdinov 148/2, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 

IČO: 31 645 054

DEŇ ZÁPISU: 19.02.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľných živností

2. - kúpa a predaj motorových vozidiel a príslušenstva

3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností

4. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností

5. - pohostinská činnosť

6. - vedenie účtovníctva

7. - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností

8. - výroba a predaj reklamných a darčekových predmetov v rozsahu voľných živností

9. - organizovanie spoločenských, kultúrnych, prezentačných a športových podujatí v rozsahu voľných živností

10. - prevádzkovanie cestovnej agentúry

11. - organizovanie plaveckých a potápačských kurzov v rozsahu voľných živností

12. - školiaca činnosť v oblasti poskytovania prvej zdravotnej pomoci

13. - potápačské práce

14. - výkopové, zemné a búracie práce

15. - maliarske a natieračské práce

16. - obkladačské a podlahárske práce

17. - omietkárske práce

18. - montáž sadrokartónu

19. - rozpočtové práce a kalkulácia stavieb

20. - nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

21. - faktoring a forfaiting

22. - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

23. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

24. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

25. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

26. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

27. Prípravné práce k realizácii stavby

28. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

29. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

30. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

31. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

32. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

33. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

34. Prevádzka malých plavidiel

35. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby

36. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

37. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Rastislav Volovár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kozačeka 2115/12, Názov obce: Zvolen, Dátum narodenia: 03.12.1969

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Rastislav Volovár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kozačeka 2115/12, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 03.12.1969

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice, čís. NZ 27/96, zo dňa 1.2.1996 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 8688

2. Zapisujú sa zmeny v zmysle rozhodnutia zakladateľa v NZ 229/98 zo dňa 29.7.1998 napísanej v Notárskom úrade JUDr. Dariny Hornáčekovej vo Zvolene, Bystrický rad 314/69 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1