Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R106754

OBCHODNÉ MENO: K.T. PROFIX, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 6979/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): S. Kollára 88, Názov obce: Čerenčany, PSČ: 979 01 

IČO: 36 047 121

DEŇ ZÁPISU: 16.03.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - montáž a servis miestneho rozhlasu

2. - montáž a servis slaboprúdových rozvodov

3. - montáž a servis televíznych káblových rozvodov

4. - montáž a servis solárnych zariadení

5. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti

6. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti

7. - sprostredkovanie obchodu

8. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)

9. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)

10. poradenstvo v oblasti komunikácie počítačových sietí a ich bezpečnosti

11. opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov, prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť

12. vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov a poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

13. verejné obstarávanie

14. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

15. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

16. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

17. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

18. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

19. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

20. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

21. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Milan Gál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): S. Kollára 88, Názov obce: Čerenčany, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 18.01.1962, Deň vzniku funkcie: 26.11.2004

Meno a priezvisko: Mgr. Matej Gál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklenárova 44, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 26.04.1990, Deň vzniku funkcie: 25.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Milan Gál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): S. Kollára 88, Názov obce: Čerenčany, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 18.01.1962

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.2.2001 podľa §§ 28, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1