Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R106756

OBCHODNÉ MENO: Logic BB Plus, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33808/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničiarska 7, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 51 445 573

DEŇ ZÁPISU: 09.03.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

2. Výroba nápojov

3. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

4. Čistenie kanalizačných systémov

5. Diagnostika kanalizačných potrubí

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

13. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

14. Prevádzkovanie výdajne stravy

15. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

19. Administratívne služby

20. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

21. Reklamné a propagačné služby

22. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

23. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

24. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

25. Prevádzkovanie športových zariadení

26. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

27. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

28. Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

29. Diskotekárska činnosť

30. Činnosť astrológov a numerológov

31. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

32. Služby požičovní

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Pavel Čtvrtníček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šefranica 3, Názov obce: Veľká Lúka, PSČ: 962 31 , Dátum narodenia: 25.02.1975, Deň vzniku funkcie: 09.03.2018

Meno a priezvisko: Zuzana Čtvrtníčková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šefranica 3, Názov obce: Veľká Lúka, PSČ: 962 31 , Dátum narodenia: 24.10.1980, Deň vzniku funkcie: 09.03.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene Spoločnosti je oprávnený každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pavel Čtvrtníček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šefranica 3, Názov obce: Veľká Lúka, PSČ: 962 31 , Dátum narodenia: 25.02.1975

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Zuzana Čtvrtníčková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šefranica 3, Názov obce: Veľká Lúka, PSČ: 962 31 , Dátum narodenia: 24.10.1980

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1