Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R106757

OBCHODNÉ MENO: NASAN s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25919/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Internátna 2318/24, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04 

IČO: 47 556 048

DEŇ ZÁPISU: 11.12.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Násaly, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A.H. Škultétyho 314/63, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01 , Dátum narodenia: 17.06.1977, Deň vzniku funkcie: 19.01.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Násaly, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A.H. Škultétyho 314/63, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1