Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R106751

OBCHODNÉ MENO: Drevovýroba Sidor s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43887/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 87/9, Názov obce: Polomka, PSČ: 976 66 

IČO: 54 669 626

DEŇ ZÁPISU: 04.06.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Stolárstvo

2. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

3. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

4. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

5. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

6. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

7. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

8. Výroba bižutérie a suvenírov

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

12. Dizajnérske činnosti

13. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Pavol Sidor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 87/9, Názov obce: Polomka, PSČ: 976 66 , Dátum narodenia: 06.09.1980, Deň vzniku funkcie: 04.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pavol Sidor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 87/9, Názov obce: Polomka, PSČ: 976 66 , Dátum narodenia: 06.09.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1