Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R106749

OBCHODNÉ MENO: BVB GEODETI spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12953/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petra Hostinského 1883/4, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 

IČO: 36 766 305

DEŇ ZÁPISU: 18.04.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. geodetické a kartografické práce

2. sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností

5. prípravné práce pre stavbu, demolácie, búracie práce

6. zemné práce

7. prenájom hnuteľných vecí

8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

9. faktoring a forfaiting

10. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu - fitnes, sauny, solária, vírivky

11. kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb

12. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, kokteilov, piva, vína a destilátov

13. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

14. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

15. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

16. projektovanie pozemkových úprav

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ján Brndiar, Bydlisko: Názov obce: Ožďany 764, PSČ: 980 11 , Dátum narodenia: 26.09.1967, Deň vzniku funkcie: 18.04.2007

Meno a priezvisko: Ladislav Vajgel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malohontská 61/22, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 18.01.1968, Deň vzniku funkcie: 18.04.2007

Meno a priezvisko: Ján Brozman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kirejevská 1112/9, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 06.04.1967, Deň vzniku funkcie: 18.04.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k vypísanému alebo k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ladislav Vajgel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malohontská 61/22, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 18.01.1968

Výška vkladu: 2 324,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ján Brozman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kirejevská 1112/9, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 06.04.1967

Výška vkladu: 2 324,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ján Brndiar, Bydlisko: Názov obce: Ožďany 764, PSČ: 980 11 , Dátum narodenia: 26.09.1967

Výška vkladu: 2 324,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1