Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R106750

OBCHODNÉ MENO: DONEEL s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11720/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skuteckého 33, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 36 649 791

DEŇ ZÁPISU: 07.06.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovanie obchodu

4. leasingová činnosť

5. šírenie reklamy

6. propagačná činnosť

7. technické poradenstvo a školiaca činnosť v odbore strojárstva

8. organizovanie výstav, spoločenských a kultúrnych podujatí v rozsahu voľnej živnosti

9. sprostredkovanie v oblasti zabezpečenia správ, služieb, opráv, údržby, rekonštrukcie nehnuteľností

10. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti

11. prenájom strojov a zariadení

12. prenájom motorových vozidiel

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ivan Jašek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 15, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04 , Dátum narodenia: 29.10.1975, Deň vzniku funkcie: 07.07.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ivan Jašek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 4410/15, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04 , Dátum narodenia: 29.10.1975

Výška vkladu:  166 000,000000 EUR, Rozsah splatenia:  166 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   166 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   166 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1