Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R106747

OBCHODNÉ MENO: AiMoffcl s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37143/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kúpeľná 514/14, Názov obce: Sliač, PSČ: 962 31 

IČO: 52 574 491

DEŇ ZÁPISU: 17.08.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Skladovanie a uskladňovanie

5. Administratívne služby

6. Odevná výroba

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Dizajnérske činnosti

9. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

11. Výroba bižutérie a suvenírov,

12. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

13. Zlatníctvo a klenotníctvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. MgA. Michaela Hriňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kúpeľná 514/14, Názov obce: Sliač, PSČ: 962 31 , Dátum narodenia: 29.12.1985, Deň vzniku funkcie: 17.08.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť sú oprávnení konať konatelia vo všetkých veciach samostatne. Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. MgA. Michaela Hriňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kúpeľná 514/14, Názov obce: Sliač, PSČ: 962 31 , Dátum narodenia: 29.12.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1