Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Nové zápisy
R106730

OBCHODNÉ MENO: AGRO OPOV, družstvo

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 552/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 70/13, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 55 746 594

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predseda

Meno a priezvisko: Ján Svitok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jula Horvátha 918/66, Názov obce: Kremnica, PSČ: 967 01 , Dátum narodenia: 03.04.1971, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania v mene družstva: V mene družstva koná predseda družstva vo všetkých veciach samostatne.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

   625,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1