Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Nové zápisy
R106740

OBCHODNÉ MENO: MKLK 93 s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47302/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 275/27, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 

IČO: 55 738 885

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

2. Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov

3. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

4. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

5. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

6. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

7. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

13. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

16. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

17. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

18. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

19. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

20. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

21. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

22. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

23. Verejné obstarávanie

24. Vedenie účtovníctva

25. Finančný lízing

26. Faktoring a forfaiting

27. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

28. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

29. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

30. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

31. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

32. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

33. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

34. Čistiace a upratovacie služby

35. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

36. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

37. Prevádzkovanie jaslí

38. Poskytovanie sociálnych služieb

39. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

40. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

41. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

42. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

43. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Kaliak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 46/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 07.02.1989, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Kaliak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 46/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 07.02.1989

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Krši s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 46/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 50 532 464

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1