Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Nové zápisy
R106737

OBCHODNÉ MENO: HAKAN - chorvátska zmrzlina s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47308/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 327/57, Názov obce: Očová, PSČ: 962 23 

IČO: 55 714 307

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Čistiace a upratovacie služby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Faktoring a forfaiting

5. Finančný lízing

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

10. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

14. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

15. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

16. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

17. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Hakan Mustafi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 346/71, Názov obce: Očová, PSČ: 962 23 , Dátum narodenia: 07.11.1984, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Hakan Mustafi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 346/71, Názov obce: Očová, PSČ: 962 23 , Dátum narodenia: 07.11.1984

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Enisa Mustafi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 346/71, Názov obce: Očová, PSČ: 962 23 , Dátum narodenia: 07.01.1989

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1