Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Nové zápisy
R106732

OBCHODNÉ MENO: Bayer pneu s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47307/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľová 856/6, Názov obce: Zvolenská Slatina, PSČ: 962 01 

IČO: 55 735 932

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Čistiace a upratovacie služby

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

8. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Emil Haranza, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľová 856/6, Názov obce: Zvolenská Slatina, PSČ: 962 01 , Dátum narodenia: 06.05.1974, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k napísanému, odtlačenému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Emil Haranza, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľová 856/6, Názov obce: Zvolenská Slatina, PSČ: 962 01 , Dátum narodenia: 06.05.1974

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1