Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Výmazy
R106603

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: AVS Plus, spol. s r .o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21908/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 28, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 

IČO: 35 790 059

DEŇ ZÁPISU: 12.06.2000

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sro
Vložka: 21908 / B
Deň zápisu: 12.06.2000,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: RETEP INVEST s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smrečianska 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 , IČO 35 878 762

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 15.08.2023

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. c) Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Mestského súdu Bratislava III bola vyššie uvedená obchodná spoločnosť zrušená. Obchodná spoločnosť sa na základe uvedeného v y m a z u j e z obchodného registra.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1