Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106601

OBCHODNÉ MENO: ZAKA Startup 18 j. s. a.

ODDIEL: Sja

VLOŽKA ČÍSLO: 248/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Révová 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 54 809 681

DEŇ ZÁPISU: 16.08.2022

PRÁVNA FORMA: Jednoduchá spoločnosť na akcie

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom

2. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

9. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

10. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

11. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

12. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

13. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

15. Faktoring a forfaiting

16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

17. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

18. Vedenie účtovníctva

19. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

20. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

21. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

22. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

23. Prenájom hnuteľných vecí

24. Čistiace a upratovacie služby

25. Administratívne služby

26. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

27. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

28. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

29. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Bc. Karolína Kasperová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 09.05.1995, Deň vzniku funkcie: 04.10.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Samuel Zálešák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Snežienková 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 23.07.1998, Deň vzniku funkcie: 03.04.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene jednoduchej spoločnosti na akcie:V mene spoločnosti sú vo všetkých veciach oprávnení konať a podpisovať dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja členovia predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Báchor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 159/2, Názov obce: Rohožník, PSČ: 906 38 , Dátum narodenia: 05.04.1990, Deň vzniku funkcie: 16.08.2022

Meno a priezvisko: Valentína Kasper Rosputinská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1596/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 27.06.1992, Deň vzniku funkcie: 16.08.2022

Meno a priezvisko: Ján Kasper ml., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 7480/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 25.07.1999, Deň vzniku funkcie: 04.10.2022

Meno a priezvisko: Petra Folkmer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Snežienková 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 24.12.1991, Deň vzniku funkcie: 03.04.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená. Akcie spoločnosti vydané ako akcie na meno sú prevoditeľné so súhlasom valného zhromaždenia.

Počet: 990 , Druh: akcie s osobitnými právami , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  0,100000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená. Akcie spoločnosti vydané ako akcie na meno sú prevoditeľné so súhlasom valného zhromaždenia.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1