Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106599

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: WWSemicon GmbH - organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 8253/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turbínova 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 52 956 296

DEŇ ZÁPISU: 11.07.2020

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

3. skladovanie,

4. prenájom hnuteľných vecí,

5. čistiace a upratovacie služby,

6. administratívne služby,

7. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Andrei Agenorov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koprivnická 3199/14B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 26.04.1961, Deň vzniku funkcie: 29.06.2021

 

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav ČIŽMÁR, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šajdíkove Humence 184, Názov obce: Šajdíkove Humence, PSČ: 906 07 , Dátum narodenia: 17.08.1969, Deň vzniku funkcie: 02.06.2022

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Vedúci organizačnej zložky koná za organizačnú zložku samostatne.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: WWSemicon GmbH

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bretonischer Ring 6a, Pavilion 3, Názov obce: Grasbrunn, PSČ: 85630 , Štát: Nemecká spolková republika 

PRÁVNA FORMA: spoločnosť s ručením obmedzeným

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Obchodný register Okresného súdu Mníchov, číslo zápisu: HRB 143669

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ:

Meno a priezvisko: Elena Aleshina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zaunkönigweg 2, Názov obce: Mníchov, PSČ: 818 27 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 19.07.1972, Deň vzniku funkcie: 16.01.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Ak je menovaný len jeden konateľ, zastupuje spoločnosť samostatne. Ak sú menovaní viacerí konatelia, zastupujú spoločnosť dvaja konatelia alebo jeden konateľ spolu s prokuristom.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1