Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106501

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 1665/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bottova 2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 09 

IČO: 36 861 391

DEŇ ZÁPISU: 19.12.2008

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie právnych služieb,

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: JUDr. Peter Kubina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dohnányho 536/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 28.11.1981, Deň vzniku funkcie: 27.08.2015

 

Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Gyárfáš, PhD., LL.M., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 07.07.1983, Deň vzniku funkcie: 01.09.2019

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Každý vedúci organizačnej zložky je oprávnený konať samostatne a nezávisle v mene zriaďovateľa vo všetkých veciach súvisiacich s organizačnou zložkou, okrem iného v súvislosti s udelením plnomocenstiev tretím stranám, aby mohli konať v mene zakladateľa vo veciach spojených s organizačnou zložkou.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľským dokumentom zo dňa 4.11.2008 v znení dodatku zo dňa 5.12.2008 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 30.01.2009.

3. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 08.03.2013.

4. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 14.01.2014.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Dentons Europe CS LLP

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): One Fleet Place 1, Názov obce: Londýn, PSČ: EC4P 4GD , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska 

PRÁVNA FORMA: Združenie s obmedzeným ručením (limited liability partnership)

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register a číslo zápisu: Obchodný register pre Anglicko a Wales, číslo zápisu: OC340214

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: spoločník:

Meno a priezvisko: Tomasz Dabrowski, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Warszawska 184, Názov obce: Lomianki, PSČ: 05092 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 19.08.1966, Deň vzniku funkcie: 10.11.2016

Meno a priezvisko: Jurjen Willem Frederik Bevers, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eemnesserweg 23a, Názov obce: Blaricum, PSČ: HE1261 , Štát: Holandské kráľovstvo , Dátum narodenia: 07.12.1975, Deň vzniku funkcie: 30.03.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Riadiaci spoločník je oprávnený zastupovať združenie v konaní s tretími stranami a podpísať všetky písomné dokumenty a zmluvy s tretími stranami v mene združenia, ktoré sú pre združenie záväzné.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1