Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106556

OBCHODNÉ MENO: Property First, družstvo

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 681/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žltá 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07 

IČO: 48 316 016

DEŇ ZÁPISU: 01.10.2015

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Reklamné a marketingové služby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

5. Vedenie účtovníctva

6. Administratívne služby

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Pavella, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nešporova 1214/22, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 02.02.1969, Deň vzniku funkcie: 01.10.2015

Funkcia: Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 5/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 20.09.1976, Deň vzniku funkcie: 15.01.2019

Spôsob konania v mene družstva: V mene družstva konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie v mene družstva sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu družstva, menu, priezvisku a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

   700,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo bolo založené Notárskou zápisnicou z ustanovujúcej schôdze družstva N 2201/2015, Nz 30291/2015, NCRls 31006/2015 zo dňa 08.07.2015 v znení Zápisnice zo schôdze vo forme notárskej zápisnice N 1396/2015, N 29716/2015, NCRIs 30422/2015 zo dňa 03.09.2015 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1