Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106537

OBCHODNÉ MENO: Mariky družstvo

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 789/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Papraďová 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 

IČO: 53 089 502

DEŇ ZÁPISU: 03.07.2020

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

6. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

10. Finančný lízing

11. Chov vybraných druhov zvierat

12. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

13. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

14. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predseda

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Kodada, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Jozefa Šafárika 843/3, Názov obce: Palárikovo, PSČ: 941 11 , Dátum narodenia: 31.05.1953, Deň vzniku funkcie: 03.07.2020

člen družstva poverený členskou schôdzou , Meno a priezvisko: Mgr. Magdaléna Kodadová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Jozefa Šafárika 3, Názov obce: Palárikovo, PSČ: 941 11 , Dátum narodenia: 13.10.1955, Deň vzniku funkcie: 31.05.2023

Spôsob konania v mene družstva: Predseda družstva a člen družstva poverený členskou schôdzou konajú v mene družstva samostatne.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

  13,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1