Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106563

OBCHODNÉ MENO: RC Credit k. s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 2026/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 55 172 377

DEŇ ZÁPISU: 09.02.2023

PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. administratívne služby

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: komplementári

Obchodné meno/názov: BCH Invest s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 36 698 890, Deň vzniku funkcie: 09.02.2023

Zástupca

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slobody 2749/44, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 20.06.1976, Deň vzniku funkcie: 09.02.2023

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bukovinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fazuľová 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 23.02.1975, Deň vzniku funkcie: 09.02.2023

Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať komplementár samostatne. Konanie a podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí komplementár svoje obchodné meno a meno, priezvisko, funkciu a vlastnoručný podpis svojho štatutárneho zástupcu.

SPOLOČNÍCI

Komplementári

Obchodné meno/názov: BCH Invest s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 36 698 890

Komanditisti

Meno a priezvisko: Martin Drázský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Neubaugasse 5/196, Názov obce: Podersdorf am See, PSČ: 7141 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 14.06.1968

Výška vkladu:  250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Marek Chatrný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holečkova 3150/25b, Názov obce: Praha 5 - Smíchov, PSČ: 15000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 11.04.1967

Výška vkladu:  250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Petr Ladžov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Naardenská 669/23, Názov obce: Praha 6 - Liboc, PSČ: 16200 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 27.01.1976

Výška vkladu:  250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jiří Rydvan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suttnerové 839/6, Názov obce: Praha 6 - Vokovice, PSČ: 16000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 21.07.1972

Výška vkladu:  250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1