Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106602

OBCHODNÉ MENO: Zintoni s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 89255/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Golfová ulica 472/14, Názov obce: Hrubá Borša, PSČ: 900 50 

IČO: 47 160 004

DEŇ ZÁPISU: 17.05.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

2. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo inému prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod)

4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

5. Reklamné a marketingové služby

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

10. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

11. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. Prevádzka malých plavidiel

15. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

16. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

17. Vydavateľská činnosť

18. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

19. Počítačové služby

20. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

21. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

22. Prieskum trhu a verejnej mienky

23. Dizajnérske činnosti

24. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

25. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

26. Administratívne služby

27. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

28. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

29. Fotografické služby

30. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

31. Čistiace a upratovacie služby

32. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

33. Informačná činnosť

34. Verejné obstarávanie

35. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

36. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

37. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

38. Služby organizačno-hospodárskej povahy

39. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

40. Vedenie účtovníctva

41. Počítačové programovanie poradenstvo a súvisiace služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Pokorný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Golfová ulica 472/14, Názov obce: Hrubá Borša, PSČ: 900 50 , Dátum narodenia: 27.03.1986, Deň vzniku funkcie: 18.05.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Pokorný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Golfová ulica 472/14, Názov obce: Hrubá Borša, PSČ: 900 50 , Dátum narodenia: 27.03.1986

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 23.04.2013 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.07. 2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1