Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106593

OBCHODNÉ MENO: VESUV, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17868/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 

IČO: 35 752 688

DEŇ ZÁPISU: 31.08.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. prevádzkovanie sauny a solária,

5. pohostinská činnosť,

6. masérske služby,

7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

8. prenájom hnuteľných vecí,

9. výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - tréner ľadového hokeja,

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu verejnej mienky

12. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

13. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. Poskytovanie služieb osobného charakteru

15. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

16. Čistiace a upratovacie služby

17. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

18. Vedenie účtovníctva

19. Úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

20. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Andrea Kapuš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká cesta 966/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 07.11.1967, Deň vzniku funkcie: 31.08.1998

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konanie menom spoločnosti bude upravené tak, že v mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, a to každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Filip Takáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká cesta 996/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 16.03.1996

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR

Meno a priezvisko: Nikoleta Potičná, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká cesta 966/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 10.10.1989

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR

Meno a priezvisko: Andrea Kapuš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká cesta 966/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 07.11.1967

Výška vkladu: 3 984,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 984,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva o založení spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.11.1998. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 18.11.1998.

3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.9.1999

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1