Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106597

OBCHODNÉ MENO: WF s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 152458/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rebarborová 47G, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 

IČO: 53 746 058

DEŇ ZÁPISU: 07.05.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach

4. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

5. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

6. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

7. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

8. Prevádzkovanie výdajne stravy

9. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

10. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

14. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

15. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

17. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

18. Administratívne služby

19. Športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jana Wolnerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rebarborová 47G, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 15.07.1989, Deň vzniku funkcie: 07.05.2021

Meno a priezvisko: Erik Wolner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rebarborová 47G, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 01.04.1991, Deň vzniku funkcie: 07.05.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť je navonok zastupovaná konateľmi samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konateľ pripojí svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jana Wolnerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rebarborová 47G, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 15.07.1989

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Erik Wolner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rebarborová 47G, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 01.04.1991

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1