Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106598

OBCHODNÉ MENO: Wüstenrot InHouse Broker s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 157606/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park I, Einsteinova 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 53 729 111

DEŇ ZÁPISU: 23.04.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne práce

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. Činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia

8. Činnosť podriadeného finančného agenta v sektore prijímania vkladov

9. Činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

10. Činnosť podriadeného finančného agenta v sektore starobného dôchodkového sporenia

11. Činnosť podriadeného finančného agenta v sektore doplnkového dôchodkového sporenia

12. Činnosť podriadeného finančného agenta v sektore doplnkového dôchodkového sporenia

13. činnosť podriadeného finančného agenta v sektore kapitálového trhu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Marian Hrotka, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 10, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 22.11.1974, Deň vzniku funkcie: 23.04.2021

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Sýkora, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bellova 13044/2D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 12.09.1975, Deň vzniku funkcie: 23.04.2021

Meno a priezvisko: Mag. Christian Sollinger, CIIA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Castellezgasse 23-25 /2 /9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1020 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 14.11.1976, Deň vzniku funkcie: 03.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Wüstenrot poisťovňa, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park I, Einsteinova 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 31 383 408

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1