Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106583

OBCHODNÉ MENO: Tank-o-mat Engineering s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 106585/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klobučnícka 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 48 292 681

DEŇ ZÁPISU: 01.10.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami

3. Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi

4. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

5. Chov vybraných druhov zvierat

6. Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov

7. Výroba mlynských výrobkov

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. Prevádzkovanie športových zariadení

14. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

16. Vedenie účtovníctva

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Administratívne služby

19. Čistiace a upratovacie služby

20. Reklamné a marketingové služby

21. Faktoring a forfaiting

22. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

23. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

24. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

25. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

26. Počítačové služby

27. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

28. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky a počítačov a kancelárskych strojov

29. Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení a zdravotníckych pomôcok

30. Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr

31. Prípravné práce k realizácii stavby

32. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

33. Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií

34. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

35. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

36. Sťahovacie služby

37. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Marek Roth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábr. L. Svobodu č. 50, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 08.04.1988, Deň vzniku funkcie: 19.06.2017

Meno a priezvisko: Ing. Michaela Roth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klobučnícka 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 05.03.1984, Deň vzniku funkcie: 02.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: PR a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 03 , IČO 51 421 704

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Predaj časti podniku spoločnosti HRUDKA 2018 a.s., IČO: 51 818 736, Panenská 24, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, podľa Zmluvy o predaji časti podniku uzavretej so spoločnosťou HRUDKA 2018 a.s., IČO: 51 818 736, Panenská 24, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, predmetom ktorej je predaj časti podniku špecifikovaný v Zmluve o predaji časti podniku

Predaj časti podniku Predaj časti podniku obchodnej spoločnosti TANK-O-MAT Bratislava 1 s.r.o., so sídlom Klobučnícka 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 511 521 na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzavretej dňa 11.08.2023 medzi obchodnou spoločnosťou Tank-o-mat Engineering s. r. o., so sídlom Klobučnícka 4, 811 01 Bratislava, IČO: 48 292 681 ako predávajúcim a obchodnou spoločnosťou TANK-O-MAT Bratislava 1 s.r.o., so sídlom Klobučnícka 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 511 521, ako kupujúcim, v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.08.2015 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.10.2016. Zmena obchodného mena z pôvodného JDP Agro s. r. o. na nové Tank-o-mat Engineering s. r. o.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.06.2017

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.01.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1