Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106587

OBCHODNÉ MENO: Theramex Slovakia s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 115495/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 50 610 686

DEŇ ZÁPISU: 22.11.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Pierre Nicolas Winand, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Flat 2, Queen’s Gate Gardens 52, Názov obce: Londýn, PSČ: SW7 5NF , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 12.05.1966, Deň vzniku funkcie: 02.01.2020

Meno a priezvisko: Matthew Frankel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moat Farm 25, Názov obce: Tunbridge Wells, Kent, PSČ: TN25XJ , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 30.04.1968, Deň vzniku funkcie: 02.01.2020

Meno a priezvisko: Robert Stewart, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Flat 3, 34 Wilton Crescent, Belgravia , Názov obce: Londýn, PSČ: SW1X 8RX , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 03.05.1967, Deň vzniku funkcie: 15.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V prípade, ak má spoločnosť viac než jedného konateľa, koná v mene spoločnsoti každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: THERAMEX HQ UK LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sloane Square House, Holbein Place 1, Názov obce: Belgravia, Londýn, PSČ: SW1W 8NS , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 10944626

Výška vkladu: 4 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: THERAMEX IRELAND LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 3. posch. Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock , Názov obce: Dublin, PSČ: D01 YE64 , Štát: Írsko , Iné identifikačné číslo: 614340

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1