Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106592

OBCHODNÉ MENO: Veronika Bušová, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 115855/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafárikovo nám. 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 50 621 874

DEŇ ZÁPISU: 07.12.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. reklamná a propagačná činnosť,

3. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Veronika Haverlová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 201/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 27.02.1988, Deň vzniku funkcie: 07.12.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Veronika Haverlová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 201/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 27.02.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina zo dňa 25.11.2016

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1