Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106586

OBCHODNÉ MENO: Teak & Garden s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26659/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 3313/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 04 

IČO: 35 837 411

DEŇ ZÁPISU: 30.05.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod / v rozsahu voľnej živnosti,

3. reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. prenájom živých a umelých kvetov a dekoračných doplnkov,

5. aranžovanie kvetinovej výzdoby interiérov a exteriérov,

6. pestovateľská, sadovnícka a záhradnícka činnosť vrátane výsadby a údržby,

7. lektorská a školiaca činnosť v oblasti záhradníctva,

8. výroba a predaj keramiky,

9. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu zapísaného predmetu podnikania,

10. projektová činnosť v oblasti sadovníctva,

11. výroba a pestovanie ovocných a okrasných rastlín,

12. obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

13. poradenstvo a sprostredkovanie v oblasti záhradníctva a záhradnej architektúry,

14. prenájom strojov a dopravných prostriedkov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Igor Bázlik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 3313/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 16.06.1968, Deň vzniku funkcie: 01.12.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí k svojmu menu vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Igor Bázlik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 3313/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 16.06.1968

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.5.2002 v zmysle Zákona č. 500/01 Z.z.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.12.2003. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 12.12.2003.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1