Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106591

OBCHODNÉ MENO: UTLIX s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 103100/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 48 057 738

DEŇ ZÁPISU: 21.03.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

10. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

11. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Čistiace a upratovacie služby

14. Sťahovacie služby

15. Reklamné a marketingové služby

16. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

17. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

18. Faktoring a forfaiting

19. Administratívne služby

20. Prieskum trhu a verejnej mienky

21. Prenájom hnuteľných vecí

22. Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

23. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

24. Organizovanie kurzov, školení a seminárov

25. Vykonávanie zváracích prác

26. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

27. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Milosav Nikolić, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 94, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , Dátum narodenia: 24.03.1959, Deň vzniku funkcie: 17.05.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú samostatne v celom rozsahu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milosav Nikolić, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jurija Gagarina 237, Názov obce: Beograd – Novi Beograd, PSČ: 11070 , Štát: Srbská republika , Dátum narodenia: 24.03.1959

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.01.2015 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.05.2017 v znení dodatku č. 1 k tomuto rozhodnutiu zo dňa 05.09.2017.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.12.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1