Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106582

OBCHODNÉ MENO: Talajka, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 87948/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 1694/154, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 

IČO: 47 062 436

DEŇ ZÁPISU: 13.03.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek

2. Reklamné a marketingové služby

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

12. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

13. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

14. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

15. Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie

16. Prevádzkovanie športových zariadení

17. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

18. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Talajka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesná ulica 354/55, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 22.10.1978, Deň vzniku funkcie: 13.03.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Talajka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesná ulica 354/55, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 22.10.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.02.2013 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.06.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1