Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106581

OBCHODNÉ MENO: TACCs s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 115931/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 493/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 

IČO: 50 591 100

DEŇ ZÁPISU: 10.12.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Vedenie účtovníctva

3. Administratívne služby

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Daňové poradenstvo podľa zákona č.78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Veronika Labárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 493/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 04.07.1989, Deň vzniku funkcie: 10.12.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme uvedie svoj podpis a funkciu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Veronika Labárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 493/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 04.07.1989

Výška vkladu: 10 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 10 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.10.2016 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1