Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106574

OBCHODNÉ MENO: SkyBean s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 119610/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré grunty 61, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 

IČO: 50 880 977

DEŇ ZÁPISU: 13.05.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Počítačové služby

9. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

11. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

12. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

13. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

16. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

17. Fotografické služby

18. Administratívne služby

19. Služby požičovní

20. Prípravné práce k realizácii stavby

21. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

22. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

23. Čistiace a upratovacie služby

24. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

25. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

26. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

27. Výroba potravinárskych výrobkov

28. Výroba nápojov

29. Textilná výroba

30. Odevná výroba

31. Spracovanie kože

32. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

33. Dizajnérske činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Martin Daříček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 1240/5, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 19.09.1981, Deň vzniku funkcie: 16.03.2020

Meno a priezvisko: Ing. Adam Hajdúch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 367/54, Názov obce: Rohožník, PSČ: 906 38 , Dátum narodenia: 16.03.1995, Deň vzniku funkcie: 08.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vo všetkých veciach spoločne aspoň dvaja konatelia spoločnosti. K napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis a názov funkcie.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Adam Hajdúch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 367/54, Názov obce: Rohožník, PSČ: 906 38 , Dátum narodenia: 16.03.1995

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Martin Daříček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 1240/5, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 19.09.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 250,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 250,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.04.2017 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1