Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106578

OBCHODNÉ MENO: SOLID SECURITY SLOVENSKO, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 162231/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 3371/142, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 50 238 345

DEŇ ZÁPISU: 19.03.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. prevádzkovanie strážnej služby podľa ust. §3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov

6. prevádzkovanie technickej služby podľa ust. §7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov v rozsahu projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Piotr Rafal Michalak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Ostravská 1870/8, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 02 , Dátum narodenia: 03.06.1974, Deň vzniku funkcie: 03.11.2016

Meno a priezvisko: Pawel Bogumil Korzybski, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Ostravská 1870/8, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 02 , Dátum narodenia: 02.03.1984, Deň vzniku funkcie: 03.11.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Andrzej Szymanowski, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pecice Male, Kamień polny 16, Názov obce: Komorów, PSČ: 05-806 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 04.09.1967

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: SOLID ONE Spólka z ograniczona odpowiedzialnościa , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Postepu 17, Názov obce: Varšava, PSČ: 02-676 , Štát: Poľská republika , Iné identifikačné číslo: 521603442

Výška vkladu: 22 675,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 22 675,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  23 675,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  23 675,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1