Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106577

OBCHODNÉ MENO: Solem Clinic, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 153279/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 28/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 

IČO: 53 835 719

DEŇ ZÁPISU: 11.06.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výkon zdravotníckeho povolania v povolaní zdravotnícky záchranár, v odbore urgentná zdravotná starostlivosť

2. Výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní zdravotnícky záchranár, v odbore urgentná zdravotná starostlivosť

3. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby

4. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

8. Poskytovanie služieb osobného charakteru

9. Administratívne služby

10. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

12. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Bc. Jaroslav Sabol, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šalviová 32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 24.04.1993, Deň vzniku funkcie: 11.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Bc. Jaroslav Sabol, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šalviová 32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 24.04.1993

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1