Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106565

OBCHODNÉ MENO: Retrieve, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 168230/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šípková 6616/6A, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 

IČO: 36 832 162

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. obchodná činnosť (maloobchod a veľkoobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

2. sprostredkovanie dopravy, obchodu, výroby, služieb a reklamy v rozsahu voľných živností

3. administratívne, kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb

4. marketing - prieskum trhu a verejnej mienky

5. podnikateľské, organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo

6. finančný leasing

7. reklamná a propagačná činnosť

8. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítačov (software)

9. montáž, rekonštrukcia, údržba elektrických zariadení

10. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom

11. prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení, strojov a prístrojov

12. cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. počítačové služby

14. vedenie účtovníctva

15. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

16. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

17. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie

18. verejné obstarávanie

19. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu

20. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

21. Výroba nápojov

22. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

23. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

24. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

25. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konanie osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo ich okolí

26. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

27. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

28. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

29. Prípravné práce k realizácii stavby

30. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

31. Kuriérske služby

32. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

33. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo

34. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

35. Čistiace a upratovacie služby

36. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

37. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Eva Petrášová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šípková 6616/6A, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 19.01.1951, Deň vzniku funkcie: 04.06.2013

Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Pavol Petráš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šípková 6616/6A, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 01.04.1982, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Pavol Petráš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šípková 6616/6A, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 01.04.1982

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1