Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106566

OBCHODNÉ MENO: Revízna spoločnosť SR 16 s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 158043/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kratinova 2353/59, Názov obce: Martin, PSČ: 036 61 

IČO: 54 355 788

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Čistiace a upratovacie služby

11. Administratívne služby

12. Vedenie účtovníctva

13. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

15. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

16. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

17. Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: PhDr. JUDr. Alexander Kadlec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buzalkova 10037/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 18.08.1980, Deň vzniku funkcie: 15.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Revízna spoločnosť SR s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teslova 879/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , IČO 52 841 987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1