Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106569

OBCHODNÉ MENO: Salamax s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 122167/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégeho 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 51 066 254

DEŇ ZÁPISU: 29.08.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

4. čistiace a upratovacie služby

5. organizovanie kultúrnych a športových podujatí

6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. organizovanie kurzov, školení, seminárov

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

12. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

13. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

14. Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Katarína Vargová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žabotova 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 26.07.1975, Deň vzniku funkcie: 29.08.2017

Meno a priezvisko: Ing. Peter Petrička, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novosvetská 7458/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 21.08.1979, Deň vzniku funkcie: 11.07.2023

Meno a priezvisko: Laura Vargová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žabotova 3209/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 29.05.2000, Deň vzniku funkcie: 11.07.2023

Meno a priezvisko: Adriana Orviská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 6168/98, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 05.05.1972, Deň vzniku funkcie: 11.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že konateľ k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Katarína Vargová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žabotova 3209/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 26.07.1975

Výška vkladu:  825,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  825,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Peter Petrička, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novosvetská 7458/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 21.08.1979

Výška vkladu: 1 700,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 700,000000 EUR

Meno a priezvisko: Laura Vargová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žabotova 3209/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 29.05.2000

Výška vkladu: 1 650,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR

Meno a priezvisko: Adriana Orviská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 6168/98, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 05.05.1972

Výška vkladu:  825,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  825,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 04.08.2017 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1