Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106551

OBCHODNÉ MENO: Poliklinika AGEL Žiar nad Hronom s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 106960/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 56, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 

IČO: 50 007 564

DEŇ ZÁPISU: 21.10.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

2. administratívne služby,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. reklamné a marketingové služby,

5. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia typu poliklinika podľa povolenia vydaného v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

6. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Lek. Waldemar Krzysztof Kmiecik, MPH, MSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konopná 3200/3, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 17.01.1964, Deň vzniku funkcie: 01.07.2023

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Mokrý, MPH, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 91/17, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 28.05.1968, Deň vzniku funkcie: 01.07.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Lučkai, MPH, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kechnec 360, Názov obce: Kechnec, PSČ: 044 58 , Dátum narodenia: 18.07.1983, Deň vzniku funkcie: 21.08.2023

Meno a priezvisko: Ing. Ľudmila Veselá, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strážska cesta 9893/12, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 03.07.1969, Deň vzniku funkcie: 21.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne; konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: AGEL SK a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 56, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , IČO 36 658 448

Výška vkladu:  457 050,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  457 050,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: MUDr. Marie Marsová, MBA, LL.M., predseda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sportovní 3242/9, Názov obce: Prostějov, PSČ: 796 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 29.08.1959, Deň vzniku funkcie: 21.08.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Zakarovský, MPH, FCCA, LL.M., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1612/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 17.04.1980, Deň vzniku funkcie: 21.08.2023

Meno a priezvisko: Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3571/262, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 06.12.1982, Deň vzniku funkcie: 21.08.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   457 050,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   457 050,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.09.2015 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1