Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106557

OBCHODNÉ MENO: Psyche-Medica, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 101229/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dulovo námestie 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 

IČO: 47 936 312

DEŇ ZÁPISU: 13.11.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Certifikovaná pracovná činnosť psychoterapia

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. Vydavateľská činnosť

7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. Reklamné a marketingové činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: PhDr. Zuzana Ondrejka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drozdová 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 16.02.1983, Deň vzniku funkcie: 13.11.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za obchodnú spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis, so slovným označením svojho mena a postavenia konateľa obchodnej spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: PhDr. Zuzana Ondrejka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drozdová 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 16.02.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina zo dňa 22.09.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1