Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106547

OBCHODNÉ MENO: Owelon, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 90855/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Milatu 300, Názov obce: Láb, PSČ: 900 67 

IČO: 47 249 595

DEŇ ZÁPISU: 27.07.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený len s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom

2. faktoring a forfaiting,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

6. administratívne služby,

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

8. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

9. reklamné a marketingové služby,

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

11. počítačové služby,

12. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

13. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Martina Moravčíková Petrenková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 9/4098, Názov obce: Bratislava - Staré mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 17.11.1987, Deň vzniku funkcie: 30.10.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Martina Moravčíková Petrenková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 9/4098, Názov obce: Bratislava - Staré mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 17.11.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.07.2013 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2013 a 30.10.2013.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06. 2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1