Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106550

OBCHODNÉ MENO: Patrik BOGNÁR, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32153/B

SÍDLO:  Názov obce: Kráľová pri Senci 2035, PSČ: 900 50 

IČO: 35 890 291

DEŇ ZÁPISU: 19.06.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení (plynových)

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

6. reklamná a propagačná činnosť,

7. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

8. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru,

9. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t,

10. pohostinská činnosť,

11. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

12. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

13. Prevádzkovanie cestovnej agentúry

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Patrik Bognár, Bydlisko: Názov obce: Kráľová pri Senci 2035, PSČ: 900 50 , Dátum narodenia: 13.11.1974, Deň vzniku funkcie: 19.06.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Patrik Bognár, Bydlisko: Názov obce: Kráľová pri Senci 2035, PSČ: 900 50 , Dátum narodenia: 13.11.1974

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 02.06.2004.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.04.2006 - udelenie súhlasu s prevodom obchodného podielu, zmena sídla a obchodného mena spoločnosti.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2008. Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 30.05.2008. Zmena obchodného mena z pôvodného PAROSO, s. r. o. na nové REACO, s. r. o.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.03.2013 a zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2013.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.02.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1