Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106549

OBCHODNÉ MENO: Parkers s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 147436/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haanova 46A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 

IČO: 53 275 101

DEŇ ZÁPISU: 17.09.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Administratívne služby

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení

9. Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie

10. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

11. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

12. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

13. Prípravné práce k realizácii stavby

14. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Krešo Ivanković, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Belostenca 101, Názov obce: Slavonski Brod, PSČ: 35000 , Štát: Chorvátska republika , Dátum narodenia: 13.03.1990, Deň vzniku funkcie: 04.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Krešo Ivanković, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Belostenca 101, Názov obce: Slavonski Brod, PSČ: 35000 , Štát: Chorvátska republika , Dátum narodenia: 13.03.1990

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1