Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106548

OBCHODNÉ MENO: P&K STAVING, spol. s r.o. v konkurze

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 165272/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätovavrinecká 13920/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 

IČO: 47 554 061

DEŇ ZÁPISU: 18.12.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prípravné práce k realizácii stavby

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

8. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

9. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

10. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

11. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

12. Kopanie studní

13. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

14. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

15. Čistenie kanalizačných systémov

16. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

17. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

18. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

19. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Bankruptcy Advisory, s.r.o, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zbraslavská 12/11, Názov obce: Praha, PSČ: 159 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 09190465

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Recovery, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zbraslavská 12/11, Názov obce: Praha, PSČ: 159 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 09190759

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 21.04.2023

Vyhlásenie konkurzu - popis: Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 2K/1/2023-75 zo dňa 14.04.2023 právoplatným a vykonateľným dňa 21.04.2023 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: P&K STAVING, spol. s r. o. , so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 47 554 061 a súd ustanovil do funkcie správcu: KRIVANKON, k. s. , so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu: S 1704.

Správca konkurznej podstaty

Obchodné meno/názov: KRIVANKON, k. s. , Značka: S1704, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudohorská 33, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , Deň vzniku funkcie: 21.04.2023

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1