Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106553

OBCHODNÉ MENO: Posh Group s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 162071/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 54 712 912

DEŇ ZÁPISU: 30.06.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Textilná výroba

2. Odevná výroba

3. Spracovanie kože

4. Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi

5. Výroba bižutérie a suvenírov

6. Výroba hračiek a hier

7. Výroba sviečok a tieniacej techniky

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Sťahovacie služby

14. Kuriérske služby

15. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

16. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

17. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

18. Prevádzkovanie výdajne stravy

19. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

20. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

21. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

22. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

23. Finančný lízing

24. Faktoring a forfaiting

25. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

26. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

27. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

28. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

29. Vedenie účtovníctva

30. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

31. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

32. Dizajnérske činnosti

33. Fotografické služby

34. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

35. Informačná činnosť

36. Prenájom hnuteľných vecí

37. Služby požičovní

38. Čistiace a upratovacie služby

39. Administratívne služby

40. Verejné obstarávanie

41. Prevádzkovanie jaslí

42. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

43. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

44. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

45. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

46. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

47. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

48. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

49. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

50. Poskytovanie služieb osobného charakteru

51. Výroba zdravotníckych pomôcok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bc. MgA. Gabriela Kubičková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odborárska 5230/30, Názov obce: Banka, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 07.02.1980, Deň vzniku funkcie: 30.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. MgA. Gabriela Kubičková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odborárska 5230/30, Názov obce: Banka, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 07.02.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1