Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106535

OBCHODNÉ MENO: LINDERO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 171753/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farského 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 55 536 701

DEŇ ZÁPISU: 17.06.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

6. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

7. Vedenie účtovníctva

8. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

9. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

17. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

18. Čistiace a upratovacie služby

19. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

20. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

21. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti

22. Faktoring a forfaiting

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bagio Menna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Boccia n. 40, Názov obce: San Giuseppe Vesuviano (NA), Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 28.05.1975, Deň vzniku funkcie: 03.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bagio Menna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Boccia n. 40, Názov obce: San Giuseppe Vesuviano (NA), Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 28.05.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1