Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106544

OBCHODNÉ MENO: Omnipresent Slovakia, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 162342/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tallerova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 54 689 309

DEŇ ZÁPISU: 14.07.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jerker Oskar Gideon Olsson, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Calle Ayala 82, Piso 6 IZG, Názov obce: Madrid, PSČ: 28001 , Štát: Španielske kráľovstvo , Dátum narodenia: 15.07.1972, Deň vzniku funkcie: 10.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: OMNIPRESENT GROUP LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bell Yard 7, Názov obce: Londýn, PSČ: WC2A 2JR , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 12327661

Výška vkladu: 30 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 30 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1