Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106543

OBCHODNÉ MENO: NEXALTIC Capital s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 113512/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefana Králika 6555/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 

IČO: 50 356 283

DEŇ ZÁPISU: 18.08.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie úschovní

2. Informačné služby

3. výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Sprostredkovateľská činnosť v rámci služieb

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Počítačové služby

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

10. finančný lízing

11. Obchodovanie v oblasti kryptomien

12. Činnosti súvisiace s obchodovaním v oblasti kryptomien

13. Správa účtov v oblasti kryptomien

14. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

15. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

16. Záložne

17. Faktoring a forfaiting

18. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

19. Informačná činnosť

20. Administratívne služby

21. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Pavol Molnár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefana Králika 6555/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08 , Dátum narodenia: 05.11.1995, Deň vzniku funkcie: 01.05.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k jej obchodnému menu pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pavol Molnár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefana Králika 6555/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 05.11.1995

Výška vkladu: 25 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 25 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2017 a zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.07.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1