Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106534

OBCHODNÉ MENO: LEGIA Bratislava s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35894/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Frankovská 1/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 

IČO: 35 933 712

DEŇ ZÁPISU: 05.05.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. poradenská činnosť v oblasti reklamy,

6. prieskum trhu,

7. poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

8. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. prípravné práce k realizácii stavby

11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

13. prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

14. pravidelná kontrola detského ihriska

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Petr Sucharda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krausova 605, Názov obce: Praha, PSČ: 199 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 10.05.1972, Deň vzniku funkcie: 17.08.2023

Meno a priezvisko: Ing. Oliver Katreniak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gercenova 3633/6C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 17.08.1997, Deň vzniku funkcie: 17.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach vykonáva každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k funkcii a k menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Petr Sucharda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krausova 605, Názov obce: Praha, PSČ: 199 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 10.05.1972

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Katreniak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gercenova 3633/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 17.08.1969

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Oliver Katreniak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gercenova 3633/6C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 17.08.1997

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.04.2005 v zmysle ust. §§ 57,105 a nasl. zák.č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.05.2010. Nové znenie zakladateľskej listiny zo dňa 18.05.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1