Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106532

OBCHODNÉ MENO: K & N Invest, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 102915/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 35 798 572

DEŇ ZÁPISU: 25.10.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba vína a vinárskych výrobkov,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

4. sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti Živnostenského zákona/,

5. reklamná činnosť,

6. poľnohospodárska prvovýroba

7. poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ivo Ružič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zimná 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 13.03.1962, Deň vzniku funkcie: 29.05.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: SPR2 a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kobližná 47/19, Názov obce: Brno, PSČ: 602 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 191 33 791

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.9.2000 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 30.6.2004, na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodných podielov, zmene obchodného mena na Ančic s.r.o. a dňom 30.6.2004 odvolaní z funkcie konateľa Antona Lačného.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.10.2014.

4. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.11.2014, č.k. 33Exre/478/2014 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2014.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.01.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1