Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106521

OBCHODNÉ MENO: HARTEX s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50440/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 46/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 43 971 202

DEŇ ZÁPISU: 08.02.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vydavateľská činnosť,

2. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín,

3. reklamné a marketingové služby,

4. počítačové služby,

5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

7. vedenie účtovníctva,

8. administratívne služby,

9. prieskum trhu a verejnej mienky,

10. fotografické služby,

11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

12. výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov,

13. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba,

14. výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva,

15. výroba jednoduchých výrobkov z kovu,

16. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

17. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu reklamy,

18. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

19. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

20. prenájom hnuteľných vecí,

21. skladovanie,

22. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

23. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

24. Výroba krmív a kŕmnych zmesí

25. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

26. Prípravné práce k realizácii stavby

27. pomocné a prepravné služby v doprave

28. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

29. úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Zeman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podkylava 170, Názov obce: Podkylava, PSČ: 916 16 , Dátum narodenia: 28.09.1974, Deň vzniku funkcie: 24.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Zeman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podkylava 170, Názov obce: Podkylava, PSČ: 916 16 , Dátum narodenia: 28.09.1974

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.1.2008 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1